Examensarbete

Mitt examensarbete från Textilhögskolan handlade om textilier i rum

på äldre- och demensboenden, där färger och former har stor betydelse för välbefinnandet.


LÄS EXAMENSRAPPORTEN